top

Nasza firma specjalizuje się w sporządzaniu operatów szacunkowych, czyli wycenie nieruchomości. Najczęściej wykonywane usługi dotyczą:

 • nieruchomości gruntowych,
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
 • typowych nieruchomości „budynkowych” (domy mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże itp.),
 • nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych i magazynowych),
 • nieruchomości rolnych i leśnych (gospodarstwa rolne, lasy, stawy hodowlane),
 • nieruchomości zabytkowych.

Wykonujemy również opinie, opracowania i ekspertyzy nie stanowiące operatów szacunkowych, a dotyczące dziedzin pokrewnych:

 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora,
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • określanie wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości,
 • oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • wycena maszyn i urządzeń (przy współudziale firmy zewnętrznej),
 • wycena przedsiębiorstw (przy współudziale firmy zewnętrznej),
 • raporty Due Diligence (przy współudziale firm zewnętrznych).

Odbiorcami naszych usług są przede wszystkim: urzędy i agencje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, banki, firmy prywatne, komornicy i osoby fizyczne. KLIENCI 

Opracowania nasze sporządzane są zazwyczaj dla następujących potrzeb:

 • ustalenia ceny sprzedaży,
 • zabezpieczenia kredytu,
 • wypłaty odszkodowań,
 • egzekucji z nieruchomości,
 • negocjacji wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
 • sprawozdań finansowych i potrzeb księgowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny,
 • pomniejszenia należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Ceny na świadczone przez nas usługi są zróżnicowane i zależą od wielu czynników.

Obszarem swojego działania obejmujemy przede wszystkim teren dawnego województwa wrocławskiego, a przy wycenach nieruchomości nietypowych (np. gospodarstw rolne, zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe, duże nieruchomości komercyjne) teren Dolnego Śląska.

Copyright 2009 siedemjeden.com