top

Nieruchomości rolne

Wg art. 461 kodeksu cywilnego nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej
i rybnej. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku zawęża tę definicję, wyłączając nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Podobnie definiowana jest nieruchomość rolna dla potrzeb wyceny - Standard   V.4 wycena  nieruchomości  rolnych.

Nieruchomości rolne

Nieruchomość rolna w części zabudowana położona we wsi Brunów, gmina Chocianów, powiat polkowicki – w skład nieruchomości wchodzi park wpisany do rejestru zabytków wraz z folwarkiem ujętym w wykazie zabytków o powierzchni 8,4245 ha, a także zlokalizowane wokół zabytkowego zespołu grunty rolne o łącznej pow. 123,0125 ha i grunty przeznaczone pod zabudowę o łącznej powierzchni 2,1914 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi przeszło 133 ha. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna w części zabudowana położona we wsi Gorzesław, gmina Bierutów, powiat oleśnicki – w skład nieruchomości wchodzi teren części ośrodka gospodarczego o pow. 1,3743 ha zabudowany budynkiem inwentarskim, grunty rolne o pow. 1,6625 ha oraz grunty o pow. 11,5718 ha stanowiące wg SUiKZP rezerwę pod zabudowę). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi przeszło 14 ha. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna w części zabudowana położona we wsi Turzany, gmina Wińsko, powiat wołowski – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne oraz teren ośrodka gospodarczego zabudowany budynkami gospodarczymi, głównie inwentarskim i magazynowym. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi przeszło 94 ha. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, a także ponownie w 2016 roku.

Nieruchomość rolna w części zabudowana położona we wsi Żukowice, gmina Żukowice, powiat głogowski – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne oraz teren ośrodka gospodarczego zabudowany budynkami gospodarczymi, głównie o charakterze inwentarskim i magazynowym, a także budynkami mieszkalnymi. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi przeszło 66 ha. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna w części zabudowana położona we wsi Chwalęcin, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne oraz część ośrodka gospodarczego zabudowaną chlewikami i hydrofornią. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi przeszło 68 ha. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Brzeg Głogowski, gmina Żukowice, powiat głogowski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy zespół pałacowo – parkowo –folwarczny z renesansowym pałacem oraz grunty rolne o powierzchni niemal 90 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 93 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębów Jaśkowice Legnickie i Spalona w gminie Kunice oraz Wągrodno i Lasowice w gminie Ruja, powiat legnicki – nieruchomość stanowi grunt rolny o powierzchni około 241 ha położony na terenie czterech obrębów w dwóch sąsiadujących ze sobą gminach. Wycena sporządzona została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w wsi Milejowice, gm. Żórawina, powiat wrocławski – nieruchomość stanowi grunt rolny o powierzchni około 200 ha położony w granicach sześciu sąsiadujących ze sobą działek. Nieruchomość położona jest przy drodze nr 395 relacji Wrocław – Strzelin. Wycena sporządzona została w 2013 roku dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Jastrzębnik, gmina Pielgrzymka, powiat złotoryjski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy zespół pałacowo – parkowo –folwarczny oraz grunty rolne o powierzchni około 171 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 177 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębów Żarka nad Nysą oraz Żarki Średnie, gmina Pieńsk, powiat zgorzelecki – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne o powierzchni około 144 ha oraz grunt przeznaczony pod komunikację o pow. niemal 5 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 149 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębu Chmielów, gm. Kostomłoty, powiat średzki – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne o powierzchni około 158 ha oraz otaczające je grunty przeznaczone pod usługi sportu, zabudowę mieszkaniową oraz komunikację. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 171 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębu Bogdanów, gm. Kostomłoty, powiat średzki – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne o powierzchni niemal 115 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie gminy Chocianów, powiat polkowicki – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne położone na terenie czterech sąsiadujących ze sobą obrębów: Żabice, Brunów, Trzebnice, Michałów o łącznej powierzchni niemal 220 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębu Zabardowice, gm. Oława, powiat oławski – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne o łącznej powierzchni około 195 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi czerwony Kościół, gmina Krotoszyce, powiat legnicki – w skład nieruchomości wchodzi teren ośrodka gospodarczego zabudowany budynkami gospodarczymi, głównie o charakterze inwentarskim i magazynowym oraz grunty rolne o powierzchni około 66 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi niemal 68 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Pisarzowice, gm. Lubań, powiat lubański – w skład nieruchomości wchodzi ośrodek gospodarczy (2,2343 ha), zabudowany budynkami o charakterze magazynowym i inwentarskim oraz zabytkowym zespołem dworsko – folwarcznym z budynkiem zarządcy wzniesionym w 4 ćw. XIX wieku w stylu historyzującym, grunty rolne (60,7964 ha) oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, drogi oraz rzemiosło i drobną wytwórczość (0,5054 ha). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 63 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębu Wietszyce, gm. Pęcław, powiat głogowski – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Odry o łącznej powierzchni ponad 101 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie obrębu Wilkowa Wielka, gm. Prusice, powiat trzebnicki – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne o łącznej powierzchni ponad 82 ha. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Księgienice, gm. Lubin, powiat Lubiński – w skład wycenianej nieruchomości wchodzi rolniczy ośrodek gospodarczy, zabudowany budynkami o charakterze magazynowo – warsztatowymi oraz grunty rolne o powierzchni ponad 220 ha. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Udanin gmina Udanin, powiat średzki – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne o powierzchni niemal 500 ha oraz XVIII w. pałac wraz z parkiem oraz zabudowania gospodarcze zgrupowane w kilku ośrodkach gospodarczych położonych na terenie wsi Udanin i Gościsław. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębach: Budziwojów, Mnichów oraz Pątnów, gm. Chojnów – nieruchomość stanowi grunt rolny o powierzchni 275 ha. Wycena sporządzona została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży
Nieruchomość rolna zabudowana położona wsi Usza, gmina Ruja, powiat legnicki – w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne o powierzchni 270 ha oraz zespół pałacowo – parkowy z przełomu XVIII/XIX w. wraz z zabudowaniami folwarcznymi. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Lubiatów, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne o powierzchni niemal 500 ha oraz zespół pałacowo – parkowy z XIX w. wraz z zabudowaniami folwarcznymi oraz budynkami inwentarskimi wybudowanymi w okresie powojennym. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Damianowo, gmina Udanin, powiat średzki – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne o powierzchni niemal 100 ha oraz dwa rolnicze ośrodki gospodarcze zabudowane budynkami inwentarsko – magazynowymi oraz warsztatowymi. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w gmnie Chocianów, powiat polkowicki – nieruchomość stanowi grunt rolny o powierzchni 322 ha położony na terenie czterech obrębów: Chocianowiec, Michałów, Trzebnice oraz Żabice. Wycena sporządzona została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Rosochata, gmina Kunice, powiat legnicki – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne o powierzchni niemal 500 ha położone na terenie obrębów Rosochata, Grzybiany, Piotrówek i Rogoźnik oraz zabytkowy zespół pałacowo – folwarczno – parkowy o pow. 12 ha. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Ślizów, gmina Syców, powiat oleśnicki – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne o powierzchni ok. 200 ha położone na terenie obrębów Ślizów i Stradomia Dolna oraz rolniczy ośrodek gospodarczy zabudowany budynkami inwentarskimi i magazynowymi. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki – trzy operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości rolnej w części zabudowanej o łącznej powierzchni ponad 230 ha. W jej skład wchodzą grunty rolne oraz rolniczy ośrodek gospodarczy zabudowany głównie budynkami o charakterze inwentarskim. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Tymowa, gmina Ścinawa, powiat ścinawski – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne o powierzchni ok. 170 ha oraz rolniczy ośrodek gospodarczy stanowiący część przedwojennego folwarku. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Żabice, gmina Chocianów, powiat polkowicki – w skład nieruchomości wchodzi rolniczy ośrodek gospodarczy zabudowany budynkami o charakterze inwentarskim i magazynowym. Powierzchnia nieruchomości wynosi 11 ha Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Dębowy Gaj, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki – w skład nieruchomości wschodzą grunty rolne i leśne o łącznej powierzchni ok. 140 ha oraz rolniczy ośrodek gospodarczy stanowiący część przedwojennego folwarku. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.
Nieruchomość rolna zabudowana położona we wsi Pogwizdów, gmina Paszowice, powiat jaworski – nieruchomość stanowi grunt rolny o pow. 40 ha oraz rolniczy ośrodek gospodarczy zabudowany budynkami inwentarsko – magazynowymi wraz z częścią zabytkowego parku. Powierzchnia całej wycenianej nieruchomości to 45 ha. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Copyright 2009 siedemjeden.com