Wycena Wrocław rzeczoznawca majątkowy Wrocław
top

Biuro Szacowania Nieruchomości

jest firmą działającą na rynku nieruchomości od 1 lutego 1997 roku. Zostaliśmy zarejestrowani w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 105196. Obecna siedziba firmy rzeczoznawcy majątkowego mieści się we Wrocławiu przy ul. Wiejskiej 34A/3. KONTAKT

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w wycenie nieruchomości. Wykonujemy również opinie, opracowania i ekspertyzy nie stanowiące operatów szacunkowych, a dotyczące dziedzin pokrewnych. Usługi wykonujemy przede wszystkim dla Klientów instytucjonalnych, ale do korzystania z naszych usług zapraszamy również osoby fizyczne. OFERTA

W chwili obecnej pracujemy w zespole dwuosobowym, lecz współpracujemy czynnie z kilkunastoma osobami m.in. poprzez prowadzenie wspólnej bazy danych oraz przeprowadzanie wspólnych, bardziej skomplikowanych opracowań.

Leszek Saleta

belka

Właściciel firmy, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 2284, nadane przez MGPiB w 1996 roku. Mgr ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Gospodarki Narodowej. Ukończone kilkadziesiąt kursów, szkoleń i seminariów dotyczących problematyki wycen i rynku nieruchomości. Więcej w zakładce SZKOLENIA. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, współtworzącego Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM oraz Przewodniczący Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen przy SRM we Wrocławiu. Pośrednik w obrocie nieruchomościami – nr licencji 16512.

Właściciel

Sylwia Wolska

belka

Asystentka rzeczoznawcy majątkowego. Mgr inż., absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek geodezja i kartografia, specjalność gospodarka nieruchomościami. W BSN pracuje od 2012 roku. W 2012 roku rozpoczęła praktykę zawodową dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.

Asystent

Copyright 2009 siedemjeden.com