Rzeczoznawca majątkowy Wrocław
top

Szybko zmieniające się przepisy prawa jak i procedury wyceny, a także zakres opracowań i ekspertyz, które mogą być wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych wymuszają na aktywnie działających specjalistach stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w art. 175 ust. 2 wprowadziła dla rzeczoznawców majątkowych wymóg „stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych”. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości wprowadziło obowiązek uczestniczenia przez przedstawicieli tych zawodów w co najmniej 24 godzinach kształcenia rocznie.

Rozumiejąc  jednak złożoność i zmienność problemów związanych z wyceną nieruchomości uczestniczę w seminariach i szkoleniach w zakresie znacznie szerszym niż nakaz ustawowy. Wynika to z chęci pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu zawodowego.

Poniżej lista szkoleń odbytych od 2010 roku.

Data i miejsce Wykładowca Temat Organizator
2016
13.06.16
Warszawa
prof. Dariusz Zarzecki
dr Jan Konowalczuk
Jakość operatów szacunkowych w świetle doświadczeń Komisji Arbitrażowej.
Zasady oceny prawidłowości operatów szacunkowych.
PFRSM
ul. Nowogrodzka 50
zaświadczenie
2015
18.06.15
Warszawa
Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości położonej na złożach kopalin dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej.
Wycena nakładów użytkowników wieczystych oraz właścicieli nieruchomości gruntowych.
PFRSM
ul. Nowogrodzka 50
zaświadczenie
28.04.15
Wrocław
Paweł Duciak Najczęstsze błędy w wycenie nieruchomości. Praktyka wyceny a teoria i orzecznictwo. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
24.04.15
Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola biegłego w postępowaniu sądowym" Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
zaświadczenie
2014
17-19.09.14
Kudowa Zdrój
prof. Dariusz Zarzecki
dr Jan Konowalczuk
"Zasady wyceny przedsiębiorstw oraz analizy rynku nieruchomości przeddsiębiorstw dla celów wyceny". SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
10.03.14
Wrocław
Mirosław Gdesz Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
2013
27-28.11.13
Karpacz
Robert Zygmunt Drzewa, zadrzewienia i lasy w wycenie nieruchomości. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
17-18.06.13
Trzebnica
Piotr Cegielski Zasady analizy rynku dla potrzeb określania wartości nieruchomości. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
03-04.06.12
Warszawa
Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego - problematyka prawne i odpowiedzialność organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. PFRSM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
zaświadczenie
04.03.13
Wrocław
Piotr Duciak Wycena nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych. Zasada korzyści a nieruchomości drogowe. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
23.01.13
Wrocław
Mirosław Gdesz Prawne aspekty wyceny użytkowania wieczystego. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
2012
03-04.12.13
Piechowice
Marian Wolanin
Mirosław Chumek
Ustalenie odszkodowań za nieruchomości lub ich części przejmowane pod drogi publiczne, w tym na cele specustawy drogowej oraz podejście porównawcze w wycenie nieruchomości - różne aspekty praktyczne. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
29-30.09.12
Korytnica
Robert Zygmunt Wycena wartości lasu, drzew pojedynczych i drzewostanów. Wycena drzew na terenach zurbanizowanych. ŚSRM w Kielcach
ul. Wesoła 51 p. 502
25-363 Kielce
zaświadczenie
27.08.12
Wrocław
Marian Wolanin Służebność przesyłu oraz inne sposoby zajmowania gruntów pod infrastrukturę techniczną. Lubuskie Centrum edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
ul. Przemysłowa 14-15
66-400 Gorzów Wielkopolski
zaświadczenie
25-26.06.12
Warszawa
Ocena operatów szacunkowych - wybrane problemy prawne i warsztatowe. PFRSM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
zaświadczenie
21.05.12
Wrocław
Edward Serafin Modelowanie ekonometryczne wartości nieruchomości. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
2011
07-08.12.11
Piechowice
Zdzisław Małecki Analiza skutków i uwarunkowań prawnych wyceny wynikających z dokonanych zmian w przepisach prawa SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
20-22.10.11
Piechowice
Rynkowa wartość nieruchomości - przykłady wycen Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul.Mickiewicza 26,
58-500 Jelenia Góra
zaświadczenie
24.05.11
Warszawa
Mirosław Gdesz Rzeczoznawca Majątkowy w postępowaniu administracyjnym PFRSM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
zaświadczenie
09.05.10
Wrocław
Wojciech Wójcik - sędzia sądu Okręgowego we Wrocławiu Struktura elektronicznej księgi wieczystej, typy ksiąg wieczystych, kategorie i skutki prawne wpisów, podstawowe zasady prawne rządzące wpisami w księdze wieczystej. Rola ksiąg wieczystych w obrocie nieruchomościami. SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
2010
03-04.12.10
Kudowa Zdrój
Jerzy Dąbek Aktualne problemy warsztatowe rzeczoznnawców majątkowych SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
16-18.09.10
Skierniewice
Wojciech Wilkowski
Krzysztof Zmarlicki
Anna Broś
Wycena drzew i krzewów praz aspekty prawne tego zagadnienia Lubuskie Centrum edukacji Samorządowej i Specjalistycznej ul. Przemysłowa 14-15 66-400 Gorzów Wielkopolski zaświadczenie
29-30.06.10
Warszawa
Dokładność jednostkowa wartości nieruchomości w procedurach podejścia porównawczego PFRSM
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
zaświadczenie
17-18.06.10
Karpacz
Mirosław Gdesz Wybrane zagadnienia dotyczące wyceny w infrastrukturalnych inwestycjach liniowych oraz odpowiedzialność karna rzeczoznawcy majątkowego SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie
październik 2009 - maj 2010 Wrocław (213 godz.) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia podyplomowe: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
zaświadczenie
29.05.10
Wrocław
Tomasz Kaczmarczyk Sporządzanie operatu szacunkowego w świetle orzeczeń organów administracji publicznej, sądów i postępowań przed organizacją zawodową SRM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 p. 215
50-020 Wrocław
zaświadczenie

Copyright 2009 siedemjeden.com