Wycena Wrocław rzeczoznawca majątkowy Wrocław
top

Nieruchomości komercyjne

Pojęcie nieruchomości komercyjne nie jest zdefiniowane w polskim prawodawstwie.  Najogólniej powiedzieć można, że są to nieruchomości przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadają one charakter niemieszkalny i są bardzo niejednorodne. Najbardziej typowe nieruchomości komercyjne to:

  • budynki biurowe,
  • obiekty handlowe i handlowo-usługowe,
  • magazyny i centra logistyczne,
  • obiekty przemysłowe,
  • obiekty użyteczności publicznej (kina, szkoły, szpitale, dworce, lotniska itp.).
Nieruchomości o charakterze przemysłowo-produkcyjno-usługowym

Nieruchomość położona w Oławie, przy ul. Różanej – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 0,7201 ha zabudowany budynkami i budowlami wraz z urządzeniami należącymi do dawnej bazy paliw. Łączna powierzchnia budynków wynosi około 580 m2. Są to głównie obiekty o charakterze magazynowo – produkcyjnym, a także budynki biurowe. Wycena wykonana została w 2016 roku dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Rusko, gm. Malczyce, powiat średzki – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 0,1667 ha zabudowany budynkiem o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym, tj. budynkiem zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa drobiowego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 806 m2. Wycena wykonana została w 2016 roku dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Nieruchomość położona we Wrocławiu na osiedlu Poświętne – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 5,8256 ha zabudowany budynkami o charakterze magazynowo – produkcyjnym oraz budynkiem administracyjno – biurowym stanowiącymi dawniej Zakłady Piekarniczo–Ciastkarskie "Mamut" o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 22 000 m2. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb własnych użytkownika wieczystego gruntu i właściciela budynków i budowli.

Nieruchomość położona w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Techników – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 1,0172 ha zabudowany budynkiem socjalno biurowym (PU=393 m2) oraz warsztatem stolarsko – ślusarsko – mechanicznym (PU=1 307 m2), wraz z linią produkcyjną do wytwarzania granulatu opałowego ze słomy. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Nieruchomość położona w Oławie, przy ul. Zwierzyniec Duży – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 0,4444 ha zabudowany budynkiem nieczynnej elektrowni wodnej, w którym znajdują się maszyny i urządzenia związane z wytwarzaniem energii elektrycznej (m. in. dwa turbozespoły), transformator i inne. Budynek nieużytkowany, z uwagi na brak pozwolenia wodno – prawnego. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Krzeczyn Wielki, gm. Lubin, powiat lubiński – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 1,3781 ha zabudowany budynkiem wielofunkcyjnym (magazyn/warsztat/stodoła/biuro) oraz niewielkimi budynkami pomocniczymi i obiektami budowlanymi nietrwale związanymi z gruntem. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Księginice, gm. Trzebnica, powiat trzebnicki – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 4,9588 ha w części zabudowany budynkami o charakterze głównie warsztatowym i magazynowym stanowiącymi część dawnej bazy remontowej PGR. Pozostały obszar stanowi grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę produkcyjno – usługową (pow. 2,22 ha). Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Tarnogaj, M. Wrocław, powiat Miasto Wrocław – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 0,8910 ha położony przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu, w części zabudowany budynkami o charakterze magazynowym z częścią socjalno – biurową. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Stradomia Dolna, gm. Dziadowa Kłoda, powiat oleśnicki – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 3,8618 ha na przeważającej części zabudowany budynkami i budowlami nieczynnej suszarni zielonek i mieszalni pasz. Obecnie budynki wykorzystywane są jako zaplecze magazynowo – sprzętowe w związku z prowadzoną działalnością w zakresie produkcji roślinnej. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Gościsław, gm. Udanin, powiat średzki – w skład nieruchomości wchodzi grunt o powierzchni 0,8741 ha zabudowany dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość stanowi część ośrodka gospodarczego zabudowanego przedwojennymi budynkami inwentarskimi. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży. (

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Piskorzówek, gm. Domaniów, powiat oławski – w skład nieruchomości wchodzi ośrodek gospodarczy o pow. około 1,55 ha zabudowany budynkami gospodarczymi, grunt rolny o pow. ponad 53 ha oraz grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową (0,10 ha). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 55 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Karwianach - Komorowicach gm. Żórawina – w skład nieruchomości wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 2,1232 ha oraz prawo własności budynków głównie o charakterze inwentarskim (obory), z których jeden w części pełni funkcję biurowo - socjalną oraz budowle: drogi i place, zbiornik na ścieki, ogrodzenie. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Cieszyce gm. Kobierzyce – w skład nieruchomości wchodzi grunt o pow. 1,3727 ha zabudowany budynkami o charakterze magazynowo – warsztatowym, biurowo – socjalnym oraz mieszkalnym, a także budowlami. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Pruszowicach gm. Długołęka – w skład nieruchomości wchodzi gruntu o powierzchni 1,16 ha oraz prawo własności czterech budynków gospodarczych. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Wińsku – w skład nieruchomości wchodzi gruntu o powierzchni 1,50 ha oraz prawo własności budynków głównie o charakterze magazynowym oraz warsztatowo – biurowym oraz budowle: place utwardzone, teren komunikacji wewnętrznej. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Smardzów gm. Siechnice – w skład nieruchomości wchodzi gruntu o powierzchni ponad 8 ha zabudowany budynkami o charakterze magazynowo – produkcyjnym oraz biurowym. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona na terenie osiedla Oporów we Wrocławiu. Na terenie nieruchomości znajdują się cztery budynki, które pierwotnie pełniły funkcje budynków gospodarczych - magazyny i warsztaty. W okresie późniejszym część z nich została adaptowana na cele biurowe i socjalne. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Piecowice gm. Długołęka - w skład nieruchomości wchodzi gruntu o powierzchni 1,85 ha zabudowany budynkami magazynowymi, garażowymi, kuźnią oraz budynkiem mieszkalnym. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Szewce gm. Wisznia Mała - w skład nieruchomości wchodzi gruntu o powierzchni 2,02 ha zabudowany budynkami magazynowymi, biurowo – socjalnymi oraz drogi, place i ogrodzenia. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Gorzelnia Pakosławsko gm. Cieszków pow. milicki - nieruchomość stanowi teren dawnego folwarku z nieczynną gorzelnią. W jej skład oprócz budynku gorzelni wchodzą głównie budynki magazynowo-inwentarskie i kilka niewielkich budynków pomocniczych. Powierzchnia nieruchomości wynosi 6,38 ha. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Szewce gm. Wisznia Mała - nieruchomość zlokalizowana na granicy obrębu Świniary – miasto Wrocław, w pobliżu drogi Wrocław – Oborniki Śląskie. Zabudowana budynkami i budowlami dawnej stacji doświadczalnej. Powierzchnia nieruchomości 2,75 ha, w tym ponad 1 ha zajmuje staw. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Działki komercyjne przeznaczone pod aktywność gospodarczą

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie Goszczyna, gm. Domaniów, powiat oławski – operat określający wartość rynkową nieruchomości o pow. łącznej ponad 18 ha przeznaczonych pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Działki zlokalizowane w rejonie drogi wojewódzkiej nr 395 relacji Oława – Strzelin, w odległości kilkuset metrów od Węzła Brzezimierz autostrady A4. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Kostomłoty, gm. Kostomłoty, powiat średzki – operat określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej, o powierzchni ponad 16 ha. Działki w planie miejscowym oznaczone jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Część nieruchomości włączona jest do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej #8221; Podstrefa Kostomłoty. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce – operat określający wartość rynkową działki o pow. ponad 4,65 ha przeznaczonej pod tereny aktywności gospodarczej z urządzeniami towarzyszącymi. Działka zlokalizowana w rejonie drogi krajowej nr 35 prowadzącej do Świdnicy. Działka położona jest w odległości około 1 km od węzła „Kobierzyce” łącznika autostradowego oraz około 2 km od węzła „Południe” – skrzyżowania autostrady A-4 z Autostradową Obwodnicą Wrocławia. Nieruchomość znajduje się w odległości około 500 m od kompleksu zabudowań tzw. „Węzła Bielańskiego”. Na gruncie powstać ma centrum dystrybucyjne firmy Amazon. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Nowy Dwór w mieście Legnica – operat określający wartość rynkową działki o pow. 1,80 ha przeznaczonej pod nieuciążliwy przemysł, bazy, składy, handel, usługi, administracja, usługi sportu i rekreacji, inne usługi związane (np. gastronomia, rzemiosło, hotele). Działka zlokalizowana w sąsiedztwie największego w Legnicy centrum handlowego na terenie którego znajdują się m.in. Auchan, Castorama, Decathlon, CCC, Leroy Merlin, Meble Bodzio. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębach Święte, Juszczyn, gm. Środa Śląska, powiat średzki - operat określający wartość rynkową gruntu o pow. ponad 43,84 ha przeznaczonego pod teren aktywności gospodarczej. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie drogi nr 94 prowadzącej z Wrocławia do Zielonej Góry, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Środa Śląska. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Kośmin, gm. Piława Górna, powiat dzierżoniowski – operat określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej, o powierzchni ponad 5,40 ha. Działki w planie miejscowym oznaczone jako produkcja, składy, magazyny oraz usługi komercyjne. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Źródła, gm. Miękinia, powiat średzki - operat określający wartość rynkową działki o pow. ponad 28,60 ha przeznaczonej pod teren aktywności gospodarczej. Działka zlokalizowana przy drodze krajowej nr 94 prowadzącej z Wrocławia do Zielonej Góry, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Środa Śląska. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży...

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie i gminie Wińsko - operat określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod przemysł i usługi. Powierzchnia - 16,7034 ha. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia opłacalności nabycia.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na terenie miasta Chojnów - operat określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej, położonej na terenie dawnej cukrowni w Chojnowie. Teren o powierzchni 1,65 ha przeznaczony pod przemysł, składy, usługi. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Lipa, gm. Ziębice, powiat Ząbkowicki - operat określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej, o powierzchni ponad 16 ha. Działki w planie miejscowym przeznaczone na cele usług technicznych tj. lokalizację składowiska odpadów komunalnych oraz dopuszczalnej lokalizacji zakładu ich utylizacji wraz z infrastrukturą techniczną. Wycena wykonana została w 2011 roku dla potrzeb rozliczeń pomiędzy Gminą a poprzednim właścicielem gruntu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na terenie miasta Legnica - kilka operatów określający wartość rynkową działek niezabudowanych przeznaczonych pod nieuciążliwy przemysł oraz teren usług komercyjnych, w tym usług handlu o pow. od 400 do 2 000 m2. Działki o powierzchni od 1,0 do 3,5 ha położone na terenie obrębu Nowy Dwór, w sąsiedztwie największego w mieście centrum handlowego. Wycena wykonana w kilku operatach w okresie od listopada 2010 roku do marca 2011 roku, dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Źródła, gm. Miękinia - operat określający wartość rynkową działki o pow. ponad 3,7 ha przeznaczonej pod teren obsługi komunikacji samochodowej – stacje benzynowe. Działka zlokalizowana przy drodze krajowej nr 94 prowadzącej z Wrocławia do Zielonej Góry, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Środa Śląska. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Święte, gm. Środa Śląska - operat określający wartość rynkową działki o pow. ponad 20 ha przeznaczonej pod aktywność gospodarczą. Działka zlokalizowana przy drodze krajowej nr 94 prowadzącej z Wrocławia do Zielonej Góry, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Środa Śląska. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na terenie miasta Złotoryja - kilka operatów określający wartość rynkową działek niezabudowanych położonych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Złotoryja. Działki o powierzchni od 2,5 do 5 ha przeznaczone pod przemysł i składy. Wycena wykonana w kilku operatach w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Budynki biurowo-usługowe

Ratusz w Kępnie – siedziba władz miasta. Budynek Ratusza jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Powierzchnia netto budynku wynosi 1 573 m2. Wycena wykonana została w 2016 roku dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Hotel wraz z restauracją w Oławie – budynek dawnego hotelu wraz z restauracją przy ul. 1–go Maja w Oławie. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 406 m2. Wycena wykonana została w 2016 roku dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Przedszkole/żłobek w Kępnie – obiekt łączący w sobie funkcję przedszkola oraz żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiata śmietnikowa, dojścia, dojazdy, parkingi, tarasy, mała architektura, ogrodzenia, zieleń, przyłącza do sieci). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 710 m2. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb ustalenia opłaty za trwały zarząd.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie – budynek stanowi siedzibę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, przy którym znajduje się również Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie. Powierzchnia netto budynku wynosi około 677 m2. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb ustalenia opłaty za trwały zarząd.

Nieruchomości nietypowe o charakterze komercyjnym

Gminne składowisko odpadów w Guzowicach, gm. Cieszków, powiat milicki – jest to teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – odpady komunalne. Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki, budowle i urządzenia związane z prowadzeniem działalności w zakresie składowania odpadów. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 6 ha. Wycena wykonana została w 2014 dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych położony we Wrocławiu na osiedlu Leśnica. Wycena wykonana została w kilku operatach w 2012 roku i ponownie aktualizowana w 2013 roku. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony we Wrocławiu na osiedlu Pilczyce. Wycena wykonana została w 2012 roku i ponownie aktualizowana w 2013 roku. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanymi usługami położony we Wrocławiu na osiedlu Południe. Wycena wykonana została w 2012 roku i ponownie aktualizowana w 2013 roku. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony we Wrocławiu na osiedlu Psie Pole. Wycena wykonana została w 2012 roku i ponownie aktualizowana w 2013 roku. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Grunty ze złożami – wyceny gruntów ze złożami m.in.: kruszywa naturalnego, materiałów sypkich, gliny ogniotrwałej, granodiorytu oraz perspektywicznymi złożami piasku i żwiru. Grunty na terenie powiatów: polkowickiego (Duża Wólka, Obiszów), średzkiego (Drogomiłowice – Łagiewniki, Różana), legnickiego (Kunice), oławskiego (Oława) oraz świdnickiego (Łażany). Wyceny wykonano w związku ze sprzedażami.

Grunty położone na granicy Wrocławia – wyceny gruntów rolnych o dużych możliwościach alternatywnego zagospodarowania położonych w obrębach graniczących z Wrocławiem, tj. Zabrodzie, Ślęza, Biskupice Podgórne. Wyceny wykonano w związku ze sprzedażami.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi usługami położony we Wrocławiu na osiedlu Brochów. Wycena wykonana została w kilku operatach w 2008 roku i ponownie aktualizowana w 2009 i 2010 roku. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 2,6 ha, położona w Dzierżoniowie – w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeznaczona pod budowę hotelu, będącego częścią tworzonej w Dzierżoniowie bazy treningowej, związanej z organizacją rozgrywek piłkarskich EURO 2012 we Wrocławiu. Wycena wykonana została w 2009 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Dawne lotnisko wojskowe Wrocław-Strachowice  – jest to teren dawnego lotniska wojskowego, graniczący z lotniskiem cywilnym Wrocław-Strachowice i przeznaczony na jego powiększenie. Powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 200 ha. Wycena wykonana została w 2008 dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Lotnisko sportowe „Szymanów” – jest to teren lotniska sportowego użytkowanego przez Aeroklub Wrocławski. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 80 ha. Wycena wykonana została w 2007 dla potrzeb dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy właścicielem, a użytkownikiem.

Obiekty „specjalne” – poligony, koszary, dawne stacje radarowe, radiolokacyjne, schrony itp. Zaliczyć tu można również „Lunette am Schloss See” (nazwa niem.) - standardowy fort artyleryjski wzniesiony w połowie XIX wieku nad Odrą w dzisiejszych granicach administracyjnych miasta Głogów. Wyceny wykonano dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Zajezdnie tramwajowe – wyceny pięciu zajezdni tramwajowych położonych na terenie miasta Wrocławia. Wyceny wykonano w związku z przekształceniami własnościowymi.

Copyright 2009 siedemjeden.com