Wycena Wrocław rzeczoznawca majątkowy Wrocław
top

Nieruchomości zabytkowe

Pojęcie nieruchomości zabytkowe nie jest zdefiniowane w polskim prawodawstwie.  Jednak mówiąc o nieruchomościach zabytkowych mamy na myśli obiekty wpisane do rejestru zabytków lub w inny sposób objęte ochroną konserwatorską. Są to nieruchomości posiadające szczególny charakter dla dziedzictwa kulturowego. Nieruchomości zabytkowe charakteryzują się dość dużą różnorodnością. Zaliczyć do nich można m.in.:

  • historyczne zespoły architektoniczne, budowlane, urbanistyczne,
  • parki, ogrody, cmentarze i inne formy zieleni urządzonej,
  • pojedyncze budynki,
  • fortyfikacje obronne,
  • stanowiska archeologiczne,
  • obiekty etnograficzne,
  • inne.
Nieruchomości zabytkowe

Zabytkowy zespół położony we wsi Głuchów Górny, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki – w skład nieruchomości wchodzi teren dawnego założenia parkowo – pałacowego wraz z zabudową folwarczną z neoklasycystycznym pałacem rodu von Kessel z II poł. XIX w. oraz parkiem dworskim. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,3239 ha. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Zebrzydów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki – w skład nieruchomości wchodzi teren dawnego założenia dworsko – parkowego wraz z zabudową folwarczną oraz gruntami przyległymi. W centralnej części zespołu usytuowany jest zabytkowy dwór. W skład zespołu wchodziły również zabudowania folwarku, z przewagą budynków gospodarczych i hodowlanych, a także domem dawnego właściciela i personelu. Powierzchnia nieruchomości wynosi 4,9582 ha. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Wilkowa Wielka, gmina Prusice, powiat trzebnicki – w skład nieruchomości wchodzi część pałacowo – parkowa zabytkowego założenia. W centralnej części zespołu usytuowany jest zabytkowy pałac. Otacza go park został założony najprawdopodobniej wraz z rezydencją ok. 60–tych lat XIX w. Powierzchnia nieruchomości wynosi 6,1485 ha. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Borów, gmina Borów, powiat strzeliński – w skład nieruchomości wchodzi teren zabytkowego zespołu dworsko – parkowego wraz z gruntami otaczającymi o łącznej powierzchni przeszło 18 ha. Na zespół podworski, zgodnie składają się: pałac zbudowany w 1864 r. przez rodzinę Zeidlitzów, relikty średniowiecznego zamku z fosą (XIII–XIV w.) i z XVII–w. oficyną bramną, XIX–wieczny folwark, ogród z lat 70–tych XVIII w. oraz park typu swobodnego z 2 połowy XIX w. Wycena wykonana została w 2015 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie postępowania komorniczego.

Zabytkowy zespół położony we wsi Sulisławice, gmina Świdnica, powiat świdnicki – w skład nieruchomości wchodzi rozbudowane założenie, z centralnie usytuowanym pałacem (ruiny), zabudowaniami folwarcznymi oraz zabytkowym parkiem z II połowy XIX wieku. Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi ponad 2,44 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku i ponownie w 2015 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowe założenie dworskie położone we wsi Wojczyce, gmina Środa Śląska, powiat średzki – w skład nieruchomości wchodzi pałac z XIX w. wraz z rozległym parkiem oraz grunt wskazany do zabudowy. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi ponad 4,37 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku i ponownie w 2013 i 2015 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Górka Wąsoska, gmina Wąsosz, powiat górowski – w skład nieruchomości wchodzi rezydencjonalna część dawnego zespołu pałacowo – folwarcznego z ruinami zabytkowego pałacu powstałego w pierwszym ćwierćwieczu XIX w., a następnie rozbudowanego w 3 ćw. XIX w. i na początku XX w. Pałac otacza park krajobrazowy z XIX w., powiększony w końcówce stulecia. Powierzchnia nieruchomości wynosi niespełna 4 ha. Wycena wykonana została w 2014 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Wilka, gmina Sulików, powiat zgorzelecki – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy zespół pałacowo – parkowo – folwarczny z późnoklasycystycznym pałacem wybudowanym w latach 20 - tych XIX w., grunty niezabudowane o pow. ponad 8,31 ha oraz grunty rolne o pow. ponad 8,05 ha. Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi ponad 21,97 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku i ponownie w 2014 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Moczydlnica Klasztorna, gmina Wińsko, powiat wołowski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy pałac wybudowany u schyłku XVII w., otoczony obszernym ogrodem i zabudowaniami folwarcznymi. Do założenia przylegają grunty rolne i zadrzewione. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 27 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku i ponownie w 2014 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Jakubikowice, gmina Oława, powiat oławsk – jest to założenie pałacowo – parkowe z rozległym parkiem o łącznej powierzchni ponad 18 ha. Nieruchomość obecnie jest nieużytkowana, wcześniej znajdowała się tu szkoła z internatem. Wycena wykonana została w 2011 roku i ponownie w 2013 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Tyńczyk Legnicki, gmina Krotoszyce, powiat legnicki – jest to założenie pałacowo – parkowe z niewielkim parkiem o powierzchni ponad 3 ha wraz z przyległymi gruntami rolnymi o powierzchni prawie 30 ha. Wycena wykonana została w 2006 roku i ponownie w 2009, 2011 i 2013 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Krzeczyn Wielki, gmina Lubin, powiat lubiński – w skład nieruchomości wchodzi barokowy pałac z XVIII w., kilka zabudowań folwarcznych oraz rozległy park o charakterze leśnym. Do założenia przylegają grunty rolne o powierzchni 10 ha. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 32 ha, w tym pow. parku to ok.18 ha. Wycena wykonana została w 2010 roku i ponownie w 2011 i 2013 roku dla potrzeb sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Komorniki, gmina Polkowice, powiat polkowicki – w skład nieruchomości wchodzi dwór z XVIII w. dwa dziedzińce gospodarcze: folwarczny i gorzelniany oraz park. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 3,70 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Uciechów, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski – w skład nieruchomości wchodzi renesansowy dwór z 1593 r., folwark oraz park. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 2,73 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Kamień Górowski, gmina Wąsosz, powiat górowski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy zespół pałacowo – parkowo – folwarczny z dworem wzniesionym w latach 20 - tych XX wieku, część zabudowana garażami o pow. 0,40 ha, grunty niezabudowane o pow. 1,8295 ha oraz grunty rolne o pow. 4,30 ha. Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi ponad 12,27 ha. Wycena wykonana została w 2013 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Ścinawka Górna, gmina Radków, powiat kłodzki – w skład nieruchomości wchodzi renesansowy dwór z kaplicą wzniesiony na początku XVII wieku, folwark oraz park, a także otaczające grunty niezabudowane o pow. około 0,5 ha. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 5 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Pyszczyn, gmina Żarów, powiat świdnicki – w skład nieruchomości wchodzi wczesnoklasycystyczny pałac z XVIII wieku, zabytkowy budynek teatru, folwark oraz park, a także otaczające grunty rolne o pow. 1,77 ha. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 8 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół dworski położony we wsi Łękanów, gmina Niechlów, powiat górowski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy dwór wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, folwark oraz park dworski. W skład nieruchomości wchodzą również grunty rolne o pow. ponad 2 ha. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 6 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Białków, gmina Wińsko, powiat wołowski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy zespół pałacowo – parkowy wraz z budynkami obserwatorium astronomicznego oraz grunt leśny. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 6 ha. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Parchów, gmina Chocianów, powiat polkowicki – w skład nieruchomości wchodzi część zabytkowego założenia pałacowo-folwarcznego wraz z parkiem o łącznej powierzchni 2,76 ha. Zarówno pałac jak i zabudowa folwarczna zachowały się jedynie w stanie ruiny. Wycena wykonana została w 2012 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży.

Zabytkowy zespół położony we wsi Piskorzyna, gmina Wińsko, powiat wołowski – w skład nieruchomości wchodzi pałac z parkiem oraz rozległy folwark o łącznej powierzchni 8 ha + 25 ha gruntów rolnych. Wycena wykonana została w 2009 roku dla potrzeb przekazania oraz ponownie w 2010 i 2012 roku dl potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

Zabytkowy zespół położony we wsi Strzeszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki – w skład nieruchomości wchodzi neobarokowy pałac wraz z rozległym parkiem oraz ciąg zespolonych budynków produkcyjno-biuro-mieszkalnych. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 9 ha. Wycena wykonana została w 2008 roku dla potrzeb własnych właściciela oraz ponownie w 2011 roku.
Zabytkowy zespół położony we wsi Ciechów, gmina Środa Śląska, powiat średzki – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy pałac z XIX w. wraz z dużym folwarkiem oraz przyległe do niego grunty rolne o powierzchni 6,6 ha. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 17 ha. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży
Zabytkowy zespół dworski położony we wsi Rudna Mała, gmina Wąsosz, powiat górowski – w skład nieruchomości wchodzi zabytkowy dwór z XIX w., otoczony parkiem i zabudowaniami folwarcznymi. Ponadto wycenie podlegał grunt rolny i leśny o łącznej powierzchni 90 ha. Powierzchnia nieruchomości wynosi ponad 17 ha. Wycena wykonana została w 2010 roku dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży

Copyright 2009 siedemjeden.com