Wycena Wrocław rzeczoznawca majątkowy Wrocław
top

Pozostałe opracowania

Zgodnie z art. 174 ust 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o   rachunkowości;
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Pozostałe opracowania

Kilkadziesiąt opinii dotyczących oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych wykonanych zarówno na  zlecenie osób prawnych jak i fizycznych w całym okresie działania firmy.

Opinie wykonywane na zlecenie Sądów.

Operat szacunkowy określający wartość oświetlenia ulicznego, będącego przedmiotem wniesienia aportem do spółki, na terenie miasta i gminy Kępno. Opracowania wykonane w 2016 r. na zlecenie UMiG w Kępnie.

Kilkadziesiąt operatów szacunkowych i opinii dotyczących określenie wartości nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości wykonanych na zlecenie UMiG w Kępnie. Opracowania wykonane w latach 2014 – 2016.

Operat szacunkowy określający wartość budowli znajdujących się w granicach nieruchomości położonej na terenie Kępna. Celem opracowania jest określenie wartości mogącej stanowić podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości za przedmiotowe budowle. Opracowania wykonane w 2015 r. na zlecenie UMiG w Kępnie.

Opinie o wartości rynkowej czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i usługi położonych na Terenia miasta Świdnica i obrębu Jagodnik, gm. Świdnica, powiat świdnicki. Opracowania zostały wykonane w 2014 roku. Celem opracowań było określenie rocznej stawki oczekiwanego czynszu dzierżawnego jako podstawy do ustalenia jego wysokości w postępowaniu przetargowym.

Opinia o wartości prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych z uwzględnieniem wysokości przysługującego limitu buraków cukrowych na rok gospodarczy 2014/2015 wynoszącego odpowiednio 6 035,80 ton korzeni buraków cukrowych dla potrzeb zbycia przez ANR OT Wrocław w trybie przetargu. Opracowania wykonane w roku 2014.

Opinia o wartości upraw znajdujących się na działkach gruntu zlokalizowanych w obrębach Czerniec i Kłopotów, gmina Lubin, powiat lubiński, woj. dolnośląskie. Opracowania wykonane w 2013 r.

Operat szacunkowy dotyczący określenie wartości nieruchomości oraz urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Wisznia Mała jako aportu wnoszonego do spółki. Wyceną objęto nieruchomości zabudowane budynkami, budowlami oraz urządzeniami wodociągowymi (Stacje Uzdatniania Wody w Psarach i Krynicznie) oraz kanalizacyjnymi (mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków) oraz urządzenia techniczne sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie stanowiące części składowej nieruchomości, tj. wodociąg grupowy Kryniczno – Rogoż, Psary – Szymanów – Krzyżanowice oraz wodociąg zbiorowy Wisznia Mała i sieć kanalizacji sanitarnej położona w miejscowościach Strzeszów, Wisznia Mała i Ligota Piękna. Opracowania wykonane w 2013 r. na zlecenie UG Wisznia Mała.

Opinia o „wartości godziwej” nieruchomości wchodzących w skład Cukrowni „Strzelin” wykonana w celu ustaleniu majątku firmy Südzucker Polska S.A. w związku z procesem fuzji. Opracowanie wykonane zostało w 2009 roku.

Opinia o „wartości godziwej” nieruchomości wchodzących w skład Cukrowni „Świdnica” wykonana w celu ustaleniu majątku firmy Südzucker Polska S.A. w związku z procesem fuzji. Opracowanie wykonane zostało w 2009 roku.

Opinia nt. wartości maszyn i urządzeń dawnej ubojni położonej w Dobrocinie, gmina Dzierżoniów wykonana w celu ustalenia ceny sprzedaży. Opracowanie wykonane zostało w 2008 roku.

Prognozy skutków finansowych zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pięć opracowań wykonanych na zlecenie Pracowni Architektonicznej w 2004 roku

Opinia nt. wartości maszyn i urządzeń mieszalni i suszarni pasz położonej w Pełczynie, gmina Wołów wykonana w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Opracowanie wykonane zostało w 2004 roku.

Projekty deweloperskie. Dwa opracowania dotyczące opłacalności potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych możliwych do realizacji na dużych nieruchomościach gruntowych położonych na Muchoborze Wielkim i Zakrzowie we Wrocławiu. Opracowane zostały w 2001 roku. Celem opracowań było doradztwo w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej.

Copyright 2009 siedemjeden.com