top

Nieruchomości typowe

W ciągu kilkunastu lat działalności wykonaliśmy ponad dwa tysiące operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań pokrewnych. Wykonane one zostały dla różnych celów, lecz najczęściej dla potrzeb ustalenia ceny zbycia, zabezpieczenia kredytu, ustalenia opłaty adiacenckiej, czy potrzeb księgowych. Rodzajowo wśród operatów szacunkowych przeważały również te określające wartości najbardziej typowych nieruchomości:

  • lokali mieszkalnych i usługowych,
  • domów mieszkalnych,
  • gruntów przeznaczonych pod zabudowę.

 

 

 

 

 

Copyright 2009 siedemjeden.com